Curriculumul la disciplina „Dreptul afacerilor” constituie o parte componentă a Planului de învățământ universitar, la ciclu I.

Disciplina „Dreptul afacerilor” este un curs de bază în procesul didactic al pregătirii specialiştilor cu specializare economică, cu calificativul „obligatorie - de specialitate” în planul cadru al Ministerului Educației și Cercetării al RM.

Scopul pe care ni-l propunem la disciplina dată este de a implementa cunoştinţele în domeniul afacerilor, constituirea unei societăţi comerciale, funcţionarea societăţilor comerciale.

Sarcina dreptului afecilor, ca disciplină didactică, este asigurarea instruirii cadrelor calificate în domeniul jurisprudenţei, conţinând abordarea problemelor juridice din sfera dreptului afacerilor.

Curriculumul la disciplina vizata se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaștere, aplicare, integrare.