Prezentarea generală a disciplinei: Dreptul internaţional privat este o disciplină în evoluţie şi multe din reperele viitoare nu pot fi încă sigur prevăzute. Practica relaţiilor cu alte state, cât şi acordurile internaţionale, ne arată că, pe măsură ce timpul trece, alte domenii decât cele prevăzute iniţial, în raporturile de drept privat cu element străin, intră în sfera de preocupare a autorităţilor şi judecătorilor.

Uneori elementul străin îl constituie unul din cele două subiecte ale raportului juridic cu element de extraneitate sau ambele subiecte; alteori elementul străin poate fi obiectul raportului. Mai sunt luate în considerare naţionalitatea (cetăţenia) străină a unei părţi sau a părţilor, domiciliul lor sau domiciliul lor comun, reşedinţa lor sau reşedinţa lor comună sau chiar statul cu care soţii întreţin în comun cele mai strânse legături.

Disciplina prezintă principalele instituţii ale dreptului internaţional privat în lumina reglementărilor raporturilor de drept privat internaţional, facandu-se, în acelaşi timp, şi dese referiri la legislaţia, jurisprudenţa şi doctrina străină. Dreptul internaţional privat are, tradiţional, ca obiect nu numai rezolvarea unor probleme juridice concrete, ci şi căutarea autorităţii competente pentru a statua şi a stabili dreptul în temeiul căruia acesta o va face. 

Locul şi rolul disciplinei în formarea competenţelor specifice: Interesul sporit, deschiderea şi preocupările pentru soluţii flexibile în dreptul internaţional privat, determinate de intensificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale, sunt evidente. Dreptul internaţional privat este acea ramură a sistemului de drept care cuprinde un ansamblu de norme juridice preponderent conflictuale, care reglementează conflictele de legi în spaţiu, conflictele de jurisdicţii (competenţa internaţională a instanţelor şi autorităţilor forului, inclusiv recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine), precum şi condiţia juridică a străinului în Republica Moldova.

În context trebuie menţionată preocuparea pentru clarificarea conţinutului unor noţiuni, pentru relevarea sensurilor unor termeni întrebuinţaţi.

Obiectul studiului va fi format din partea generală, care va cuprinde:

-   istoricul apariţiei şi dezvoltării doctrinelor dreptului internaţional privat;

-   izvoarele dreptului internaţional privat;

-   metoda reglementării juridice a relaţiilor de drept internaţional privat;

-   norma conflictuală şi situaţiile speciale în aplicarea normei conflictuale;

-   instituţia calificării şi conflictul de calificări;

-   aplicarea legii străine;

Partea specială fiind caracterizată prin soluţii particulare în domeniul:

-   stării şi capacităţii persoanelor fizice;

-   statutului persoanelor juridice;

-   raporturilor de familie (căsătoria, adopţia, filiaţia, tutela, etc);

-   dreptului succesoral;

-   dreptului de proprietate şi a tranzacţiilor internaţionale în dreptul internaţional privat;

-   normei conflictuale privind faptele juridice;

-   competenţa jurisdicţională în dreptul internaţional privat etc.

Republica Moldova reglementează raporturile de drept internaţional privat, bazându-se pe dispoziţiile Codului civil, Codului familiei, Codului de procedură civilă şi pe o multitudine de izvoare interne atipice.

Curriculum vine în ajutor celor interesaţi în cunoaşterea şi aprofundarea aspectelor teoretice şi practice în materia dreptului internaţional privat. Prin conţinutul său, contribuie la pregătirea temeinică a studenţilor şi la aprofundarea cunoştinţelor acestora.