În contextul realizării reformelor învăţământului din Republica Moldova, curriculumul la disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale“ constituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar, la ciclul I.

Aceasta se explică prin faptul că viaţa spirituală şi activitatea intelectuală ocupă un rol esenţial în existenţa umană, manifestându-se în activitatea creativă a omului.

Art. 33 al Constituţiei RM garantează fiecărui cetăţean libertatea creaţiei artistice şi ştiinţifice, precum şi dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale şi morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală vor fi protejate de lege.

Proprietatea intelectuală reprezintă o totalitate de drepturi (personale nepatrimoniale şi patrimoniale) cu caracter exclusiv asupra rezultatelor activităţii creative a omului.

Produsele creaţiei intelectuale care fac obiect al proprietăţii intelectuale se conţine în legislaţia cu privire la proprietatea intelectuală care corespunde cu obligaţiile internaţionale asumate de RM la semnarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale.

Considerăm că studierea disciplinii „Dreptul proprietăţii intelectuale” este absolut necesară fiecărui student-jurist indiferent de formaţiunea sa viitoare ceea ce reprezintă un factor important pentru însuşirea altor disciplini ce contribuie la formarea unui specialist competent.