În contextul realizării reformelor învăţământului din Republica Moldova, curriculumul la modulul „Avocatura - Procuratura” constituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar, la ciclu I.

Modulul Avocatura - Procuratura este adresat studenţilor de la Facultatea de Drept și a fost elaborat în cadrul catedrei Științe penale. Curricula la modulul Avocatura - Procuratura implică două părţi componente, dintre care una se referă la statutul, drepturile și obligațiile Avocatului. Cea de-a doua parte se referă la statutul, drepturile și obligațiile ale Procurorului.

Disciplina „Avocatura” contribuie la formarea specialistului în domeniul înfăptuirii justiţiei penale. Astfel instituţia avocaturii asigură la etapa urmăririi penale şi in cadrul judecăţii verificarea activităţii desfăşurate de către organele de stat în scopul asigurării unei apărări eficiente a persoanei în procesul penal şi pentru a exclude abuzurile din partea organelor de stat implicate la urmărirea penală. Cunoaşterea condiţiilor generale ale activităţii avocatului, la etapele procesului penal, civil și administrativ va prezenta un interes deosebit pentru pregătirea specialistului care va activa în calitate de avocat şi oricărui specialist implicat în activitatea de înfăptuire a justiţiei.

Disciplina „Procuratura” contribuie la formarea specialistului în domeniul jurisprudenţei. Astfel, instituţia procuraturii asigură, la etapa urmăririi penale şi în cadrul judecării cauzei penale, verificarea activităţii desfăşurate de către organele de stat în vederea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor antrenate în procesul penal. Totodată Procuratura asigură excluderea abuzurilor organelor de stat implicate în diferite faze ale proceselor penale, civile şi contravenţionale. Cunoaşterea condiţiilor generale ale activităţii procuraturii, în contextul indicat va prezenta un interes deosebit pentru pregătirea, atât a specialistului care va activa în calitate de procuror, cât şi  a oricărui alt specialist implicat în activitatea de înfăptuire a justiţiei.

Curriculumul la modulul vizat reprezintă un aspect inovator al învăţământului universitar. El se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul respectiv. Aplicarea presupune formarea abilităţilor tipice disciplinei vizate, dezvoltarea capacităţilor. Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de învăţământ la disciplina vizată, formată prin realizarea obiectivelor de cunoaştere şi aplicare.

Astfel conceput, curriculumul universitar reprezintă faţeta incipientă a oricărei discipline universitare, prezentându-se studentului, dar şi profesorului, ca un program de activitate propriu.