Distinct de dreptul creat de sau în interiorul Consiliului Europei, dreptul comunitar este cel al Comunităţilor europene, a căror creare şi funcționare o şi dirijează.

Dreptul comunitar constituie de acum înainte un important corp legislativ care se inserează în ramurile cele mai diverse ale dreptului. Dreptul comercial nu poate să nu integreze aporturile dreptului comercial comunitar, dreptul social - cele ale dreptului social comunitar. Există un drept comunitar agricol, financiar şi fiscal, al transporturilor, al brevetelor, etc., a căror studiu nu poate fi realizat decât într-o stinsă simbioză cu dreptul naţional.

Obiectul de studiu al dreptului comunitar este structura instituţională a Comunităţilor, izvoarele dreptului comunitar, raportul dintre dreptul comunitar şi dreptul intern.

Începând cu tratatul de la Maastricht din 7 februarie 1992, cele trei Comunităţi europene fac parte integrantă a Uniunii europene, pe care au precedat-o şi a cărui fundament îl constituie. Din aceste considerente, nu putem vorbi despre dreptul comunitar, fără a menţiona Uniunea europeană, care prin intermediul instituţiilor sale a participat în cel mai direct mod la cristalizarea şi dezvoltarea dreptului comunitar.

Uniunea Europeana este constituită, de fapt, din trei comunităţi – Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (creată în 1951), Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (create în 1957) şi acţionează la o extindere destul de importantă ca o unitate supranaţională. Baza Uniunii (apriori Comunitatea Europeană) se bazează pe integrarea economică şi cea politică în perspectivă.

Scopul principal al Uniunii Europene este crearea unei pieţi unice având tarife externe comune şi eliminarea tarifelor interne, precum şi promovarea circulaţiei libere a mărfurilor, serviciilor, persoanelor şi capitalului.

Fiind bazată pe cele trei comunităţi menţionate, Uniunea Europeană are totuşi un şir de instituţii comune care joacă rolul principal în elaborarea legislaţiei, interpretarea şi aplicarea ei.

Instituţiile de bază ale Uniunii Europene sunt Consiliul, Comisia, Parlamentul şi Curtea Europeană de Justiţie. Este imposibilă analiza dreptului comunitar fără a studia istoria dezvoltării acestor entităţi, în special deoarece unele din ele pe parcursul istoriei au acaparat mai multe puteri legislative decât au avut anterior.

Studierea dreptului comunitar european este importantă şi din perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, motiv care impune cunoaşterea tuturor nuanţelor acestei discipline care este complet deosebită de altele prin conţinutul sau ce cuprinde elemente de drept constituţional, administrativ, internaţional, civil şi privat; prin extinderea sa supranaţională, statele membre limitându-şi împuternicirile în anumite domenii şi bineînţeles prin importanţa sa de perspectivă pentru continentul european.

Locul şi rolul disciplinei în formarea competenţelor specifice ale programului de formare profe- sională/specialităţii şi misiunea curriculumului în formarea profesională:

            Disciplina dreptul comunitar european este o ramură de drept internațional public, încadrată în programul de studii pentru studenții Cilului I Licență, anul IV. Aceasta se înscrie pe coordonatele studierii ample a modalității de interacțiune a statului, în calitatea sa de subiect principal de drept internațional public, cu alte subiecte de drept internațional public, întru stabilirea drepturilor și obligațiilor acestuia prin participare la raporturi juridice internaționale ;i europene. Materia în cauză vine să detalizeze cunoștințele din cadrul disciplinei Drept Internațional Public.

Limba de predare este limba română.