Migrațiile umane constituie un fenomen social major în lumea contemporană. Însă migrația nu este un fenomen nou, ea a însoțit omenirea cu mult înainte de timpurile în care se putea vorbi despre aceasta în mod corespunzător. Conform cercetărilor arheologice, mișcările populației au existat în toate regiunile lumii drept urmare a cuceririlor, invaziilor sau simplelor deplasări ale populațiilor.

În prezent, fenomenul migrației, care a căpătat un caracter internațional datorită fluxurilor migraționiste permanente, reclamă o ocrotire deosebită atît la nivel național, cît și internațional, pornind de la garantarea dreptului la libera circulație, care determină procesul migrațional.

Deși migrația a fost o componentă a tuturor formațiunilor social-economice ce s-au perindat de-a lungul evoluției istorice a omenirii, fenomenul migrației și statutul juridic al străinului au devenit obiect de studiu pentru juriști abia în secolul al XX-lea.

În zilele noastre, preocuparea demografică reapare datorită riscurilor ce ar putea influiența în mod negativ ordinea socială, sau declanșa unele tulburări ale echilibrelor etnice sau religioase, dînd naștere unor crize la nivel local sau chiar continental.

Protecţia internaţională a drepturilor omului se bazează pe anumite principia și include protecția diferitor categorii de personae, cum ar fi cetățenii, străinii, apatrizii și refugiații, dar deoarece obiectul acestui studiu constituie o anumită categorie de persoane şi anume străinii și statutul lor juridic, ne vom referi pe parcurs anume la ea. Mai mult, tot mai des în doctrină se întrebuinţează sintagma de „cetățean străin”, desenând o instituție a dreptului internaţional public care reglementează relaţiile statului față de cetățenii altui stat.

Fără cunoştinţe profunde în domeniul determinării statutului juridic al străinului, astăzi, nu poate fi conceput un specialist în domeniul dreptului internațional public și în domeniul protecției diferitor categorii persoane și în deosebi a protecției persoanelor străine aflate legal sau ilegal, pe teritoriul altor state și pe teritoriul Republicii Moldova.