Disciplina „Control vamal” este menit să analizeze instituţia raportul juridic vamal de autoritate, necesar pentru aplicarea practică a legislaţiei vamale în vigoare, pentru viitorii jurişti întru practicarea procedurilor de vămuire, aplicare a metodelor de determinare a valorii în vamă, perfectarea declaraţiei vamale în detaliu, precum şi participarea la controale vamale şi reprezentanţă în instanţă pe dosare din sfera vamală.

În acelaşi timp, se urmăreşte scopul a forma studenţilor următoarele deprinderi:

1.                 Însuşirea vocabularului juridic. Cunoaşterea şi însuşirea ramurilor de drept public.;

2.                 Cunoaşterea literaturii juridice de specialitate şi a reglementării juridice în vigoare.

În acest context, curriculumul universitar presupune o echilibrare a planurilor şi programelor de învăţământ, obţinerea unor rezultate adecvate cerinţelor zilei de azi şi tendinţelor dezvoltării social-economice. Curriculumul universitar este o premisă a asigurării calităţii procesului de învăţământ.

Curriculumul la disciplina vizată reprezintă un aspect inovator al învăţământului universitar. El se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul respectiv. Aplicarea presupune formarea abilităţilor tipice disciplinei vizate, dezvoltarea capacităţilor. Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de învăţământ la disciplina vizată, formată prin realizarea obiectivelor de cunoaştere şi aplicare.