Partea Specială a dreptului penal este tratată prin prisma reperelor teoretice şi metodologice ale standardizării în învăţământul universitar. Curriculumul la disciplina „Drept penal. Parte specială” constituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar. Studenților li se aduce la cunoştinţă un spectru vast de probleme cu care se confruntă teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului penal. De asemenea, acestora li se generează ideea de a cerceta în profunzime şi de a elucida cât mai adecvat starea actuală a problematicii privind răspunderea pentru faptele prevăzute de Partea Specială a Codului penal ca și infracțiuni.

Perfecţionarea continuă a procesului de instruire juridică reclamă necesitatea ca toţi cei care vor să devină licenţiaţi în drept să utilizeze cu maxim randament informaţia cu valoare formativă superioară din cadrul curriculumului la disciplina „Drept penal. Partea Specială”, care este deschisă pedagogic din perspectiva proiectării şi dezvoltării curriculare.

Păstrând consecutivitatea unităţilor tehnico-legislative din Partea Specială a Codului penal, conţinutul disciplinei „Drept penal. Partea Specială (ciclele I și II)” se referă la: infracţiunile contra păcii și coexistenței pașnice, infracțiunle contra umanității și infracțiunile de război, infracțiunile contra vieții și sănătății persoanei, infracțiunile care pun în pericol viața și sănătatea persoanei, infracțiunile contra libertății, cinsei și demnității persoanei,infracțiunile sexuale, infracțiunile contra drepturilor politice, de muncă și altor drepturi constituționale ale cetățenilor, infracțiunile contra patrimoniului, infracțiunile contra familiei și minorilor, infracțiunile contra sănătății publice și conviețuirii sociale, infracțiunile ecologice, infracțiunile  economice; infracţiunile în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor; infracţiunile în domeniul transporturilor; infracţiunile contra securităţii publice şi ordinii publice; infracţiunile contra justiţiei; infracţiunile săvârşite de persoanele cu funcţie de răspundere; infracţiunile săvârşite de persoanele care gestionează organizaţiile comerciale, obşteşti sau alte organizaţii nestatale; infracţiunile contra autorităţilor publice şi securităţii de stat; infracţiunile militare.

Din această perspectivă, studiul disciplinei este orientat spre: familiarizarea studenților cu importanţa şi valorile promovate de ştiinţa dreptului penal; cultivarea spiritului de respect pentru lege; familiarizarea cu modificările şi completările din legislaţia în vigoare; valorificarea deplină a potenţialului intelectual al studentului; prezentarea practicii judiciare relevante în sensul unei bune asimilări a doctrinei penale; formarea abilităţilor practice ale viitorilor jurişti; extinderea orizontului intelectual al viitorilor jurişti.