Curriculumul la disciplina „Drept civil. Răspunderea delictuală și succesiuni” constituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar, la ciclu I.

Disciplina „Drept civil. Răspunderea delictuală și succesiuni” este un curs de bază în procesul didactic al pregătirii specialiştilor cu specializare economică, cu calificativul „obligatorie - de specialitate” în planul cadru al Ministerului Educației și Cercetării al RM. Importanţa studierii cursului „Drept civil. Răspunderea delictuală și succesiuni” constă în familiarizarea studenților cu principiile ți instituțiile dreptului civil, legislația în materie și aplicarea acesteia, analiza acestor instituții în amploarea în care aceasta se manifestă.

Cunoștințele însușite prin aprofundarea conținuturilor predate în cadrul disciplinei ,,Drept civil. Răspunderea delictuală și succesiuni”, facilitează înțelegerea şi accesibilitatea temelor propuse iar în subsidiar, studenţii îşi vor consolida baza conceptuală operațională prin activarea şi valorificarea fondului informațional preexistent.

Curriculumul la disciplina vizata se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaștere, aplicare, integrare.