În contextul realizării reformelor învăţământului din Republica Moldova, curriculumul la disciplina „Dreptul funciar şi cadastral” constituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar, la ciclu I.

Diversitatea raporturilor de proprietate şi intensificarea lor pun noi probleme în faţa celor care le reglementează. O astfel de problemă care se impune este determinarea locului pe care îl deţine fondul funciar în cadrul ansamblui de relaţii existente în societate.

Pământul şi celelalte componente ale naturii (subsolul, apele, pădurile, regnul animal) constituie bogăţia naţională a statului, indiferent de tipul de proprietate asupra lor, de aceea reglamentarea juridică a regimului lor de folosire are o importanţă deosebită.

În același timp, se urmărește scopul a forma studenţilor următoarele deprinderi:

1.      să-şi realizeze existenţa şi activitatea în spiritul respectării legii;

2.      să obţină competenţe în domeniul relaţiilor funciare şi cadastrale;

3.      să aplice normele juridice respectând principiile dreptului funciar şi cadastral.

Curriculumul la disciplina vizata se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaștere, aplicare, integrare.