În contextul realizării reformelor învăţământului din Republica Moldova, curriculumul la disciplina „Dreptul concurențeii” constituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar, la ciclu I.

Disciplina respectivă urmăreşte scopul familiarizării studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului civil de protecție a consumatorului, legislaţia în materie şi aplicarea acesteia, analiza raporturilor juridice de consumație în amploarea în care aceasta se manifestă, respectiv formarea, executarea, garantarea şi stingerea lui. Statica şi dinamica drepturilor și obligaţiilor, răspunderea contractuală şi delictuală în caz de neexecutarea sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor, precum şi formele de înlăturare a acestei răspunderii.

În acelaşi timp, se urmăreşte scopul a forma studenţilor următoarele deprinderi:

1. Aprecierea principalelor elemente care determină funcţionarea fiecărei instituţii de drept a consumatorului în parte;

2. Analiza principalelor efecte pe care le comportă fiecare instituţie în parte;

3. Identificarea elementelor care determină deosebirile dintre aparentele efecte similare pe care le comportă instituţii diferite din cadrul raportului juridic de consumație.

În acest context, curriculumul universitar presupune o echilibrare a planurilor şi programelor de învăţământ, obţinerea unor rezultate adecvate cerinţelor zilei de azi şi tendinţelor dezvoltării social-economice. Curriculumul universitar este o premisă a asigurării calităţii procesului de învăţământ.

Curriculumul la disciplina vizată reprezintă un aspect inovator al învăţământului universitar. El se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare.