Dreptul constituţional, fiind o ramură principal a sistemului de drept şi având la bază ştiinţa dreptului constituţional, este studiat în calitate de disciplină juridică în cadrul Facultăţii de Drept.

Această disciplină are ca sarcină familiarizarea şi formarea deprinderilor studenţilor facultăţii de drept în ceea ce priveşte bazele organizării de stat, principiile constituţionale privind statutul juridic a persoanei, modul de organizare şi funcţionare a sistemului autorităţilor publice în ţară pentru protecţia şi garantarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului.

Această disciplină are ca sarcină familiarizarea şi formarea deprinderilor studenţilor facultăţii de drept în ceea ce priveşte mecanismele juridice de control al constituţionalităţii legilor, organizării alegerilor și referendumurilor .

Bazele puterii sunt elemente exterioare ale statului care generează şi determină puterea de stat în conţinutul său. Aceste baze sunt factorii economici şi factorii sociali. Bazele organizării puterii sunt, la fel, elementele exterioare ale statului care condiţionează organizarea puterii de stat. Aceste baze sunt: teritoriul şi populaţia. Dreptul constituţional reglementează relaţiile privind teritoriul: structura de stat, organizarea administrativ-teritorială etc. şi populaţia: cetăţenia, drepturile şi îndatoririle fundamentale etc.

Din cele relatate se trage concluzia că dreptul constituţional are un triplu obiect, respectiv trei mari componente ce constituie un ansamblu unitar:

•         drept constituţional instituţional: are ca obiect tradiţional instituţiile politice şi bazele instituţiilor administrative şi jurisdicţionale;

•         drept constituţional normativ sau fundamental: are ca obiect sistemul surselor dreptului sau sistemul normativ;

drept constituţional substanţial sau relaţional: are ca obiect drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.