Declanşarea crizei ecologice şi amplificarea efectelor sale, intensificarea şi diversificarea poluării, degradare de o manieră generală a stării factorilor de mediu au impus, alături de acţiunile desfăşurate la nivel naţional, concertarea bi şi multilaterală a activităţii statelor în direcţia soluţionării acestor probleme.

Dreptul internaţional al mediului este o disciplină veche şi în acelaşi timp nouă. Este o disciplină în evoluţie şi multe din reperele viitoare nu pot fi încă sigur prevăzute. Practica relaţiilor cu alte state, cât şi acordurile internaţionale, ne arată că, pe măsură ce timpul trece, alte domenii decât cele prevăzute iniţial, raporturile de drept ecologic cu element străin, intră în sfera de preocupare a autorităţilor şi judecătorilor.

Cooperarea internaţională în materie este cerută şi de nevoia protecţiei şi conservării elementelor de mediu care sunt supuse jurisdicţiei naţionale a unui stat şi formează aşa-numitul „patrimoniu comun al umanităţii”, cum sunt fundurile mărilor şi oceanelor situate dincolo de zonele naţionale, spaţiu extraatmosferic ş.a.

Interesul sporit, deschiderea şi preocupările pentru soluţii flexibile în dreptul internaţional al mediului, determinate de intensificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale, sunt evidente. In context trebuie menţionată preocuparea pentru clarificarea conţinutului unor noţiuni, pentru relevarea sensurilor unor termeni întrebuinţaţi.

Republica Moldova nu are o lege specifică care ar reglementa raporturile de drept internaţional al mediului, bazându-se pe o multitudine de izvoare interne. Acest fapt şi alte probleme apar inevitabil ori de câte ori trebuie definită o ramură distinctă de drept pentru a stabili noţiunea, obiectul, metoda, domeniul, locul şi rolul ramurii de drept în cadrul sistemului legislativ.

Programa analitică vine în ajutorul celor interesaţi în cunoaşterea şi aprofundarea aspectelor teoretice şi practice în materia dreptului internaţional ecologic. Prin conţinutul său, contribuie la pregătirea temeinică a masteranzilor şi la aprofundarea cunoştinţelor lor.