Amplificarea şi diversificarea raporturilor comerciale şi de cooperare economică internaţională în epoca modernă, au generat schimbări profunde la nivelul dreptului comerţului internaţional. Toate marile domenii ale dreptului comerţului internaţional au cunoscut un proces înnoitor, materializat atât prin adaptarea instituţiilor sale tradiţionale la exigenţele vieţii economice moderne, cât şi prin apariţia şi extinderea unor instrumente juridice noi, compatibile cu cerinţele şi interesele participanţilor la relaţiile comerciale actuale.

Dreptul comerţului internaţional este o materie pluridisciplinară în conţinutul căreia intră norme juridice care aparţin mai multor ramuri de drept dar, în principal, dreptului comercial, civil şi procesual civil, care constituie dreptul comun, aplicabil ori de câte ori nu există reglementări specifice în materie. Totuşi, dreptul comerţului internaţional, reglementând raporturile juridice care apar în cadrul comerţului şi cooperării economice internaţionale, consacră prin normele sale anumite reglementări specifice, care răspund exigenţelor pe care aceste raporturi juridice le impun.

Importanţa dreptului comerţului internaţional se relevă prin prisma relaţiei dintre acesta, ca disciplină juridică şi raporturile comerciale şi de cooperare economică internaţională pe care le reglementează.

Dreptul comerţului internaţional adoptă anumite reguli de natură a favoriza desfăşurarea rapidă şi în condiţii de flexibilitate a raporturilor comerciale internaţionale.

Disciplina dreptul comerţului internaţional este structurată în două compartimente – partea generală şi partea specială.

Dobândirea de către studenţi a conceptelor fundamentale, principiile care guvernează dreptul comerţului internaţional pentru a înţelege modul în care contractele comerciale devin principalele instrumente juridice în vehicularea valorilor materiale, a schimburilor economice şi tehnico-ştiinţifice. Cunoaşterea prevederilor principalelor instrumente juridice internaţionale care reglementează raporturile comerciale internaţionale şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică internaţională.

Curriculumul la disciplina vizata se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaștere, aplicare, integrare.