Curriculumul la disciplina „Dreptul ecologicconstituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar, la ciclu I.

Diversitatea raporturilor de mediu şi intensificarea lor pun noi probleme în faţa celor care le reglementează. O astfel de problemă care se impune este determinarea locului pe care îl deţine fondul ecologic în cadrul ansamblui de relaţii existente în societate. Protecţia mediului ambiant şi utilizarea resurselor naturale reprezintă două forme principale de interacţiune dintre societate şi natură, care se intersectează reciproc.

Disciplina „ Dreptul ecologic” urmăreşte scopul familiarizării studenţilor cu volumul necesar de cunoştinţe în domeniul ecologic, cunoştinţe care cuprind noţiunea, obiectul şi sistemul dreptului ecologic, principiile dreptului ecologic, raporturile juridice ecologice, izvoarele dreptului ecologic, drepturile ecologice, ecologice, administrarea de stat a fondului ecologic, răspunderea pentru încălcarea legislaţiei ecologice, precum şi cunoştinţe privind regimul componentelor ale naturii, în funcţie de destinaţia lor principală, protecţia calitativă şi cantitativă ecologică, ameliorarea ecologică.

În acest context, curriculumul universitar presupune o echilibrare a planurilor şi programelor de învăţământ, obţinerea unor rezultate adecvate cerinţelor zilei de azi şi tendinţelor dezvoltării social-economice.

Curriculumul la disciplina vizata se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaștere, aplicare, integrare.