Statutul juridic al instituţiilor cu atribuţii poliţieneşti în stat, în special, al poliţiei, a fost şi este o problemă fundamentală de care depinde caracterul democratic sau totalitar al unui stat. Funcţionarea democratică a statului de drept nu poate fi concepută în afara unui cadru normativ, care să coordoneze comportamentul indivizilor conform conduitei tip statornicite în societate.

Dreptul de poliţie (dreptul poliţienesc) în sens larg,imprimă autoritatea statului privind asigurarea convieţuirii sociale,ordinii şi liniştii publice, ocrotirea valorilor fundamentale fiecărui om în parte şi întregii colectivitaţi umane: într-un sens mai restrîns dreptul de poliţie (dreptul poliţienesc) exprimă realizarea forţei de constrîngere - ca element al puterii publice şi funcţie a statului - izvorînd din nevoia de apărare a existenţei  materiale şi spirituale a societăţii.

În condiţiile consolidării statului de drept organele poliţieneşti - toţi funcţionarii şi structurile statale care exercită puteri poliţieneşti - trebuie să afirme ca un veritabil factor de stabilitate şi echilibru, de protecţie al comunitîţii şi garant al drepturilor şi libertăţilorcetăţenilor.

Dreptul de poliţie (dreptul poliţienesc) al statului se realizează atît prin activităţi de supraveghere (control) şi prevenire pentru a nu admite abateri, încălcări ale legilor, cît şi prin puterea de comandă şi constrîngere (cu drept de exclusivitate).

În context un rol deosebit îl are Poliţia Republicii Moldova, ea fiind intituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, respectarea ordinii publice.

Profundele schimbari democratice produse dupa anii 90, la nivelul intregii societati,au deschis calea instaurarii unui stat de drept .Masurile intreprinse de fortele publice politienesti  si insitutiile de componenta acestora ,functiile specifice statului de drept au determinat initierea unui amplu process de restructurare ,democratizare si profesionalizare a organelor respective.

Protectia social ape care trebuie sa o  asigure statul prin intermediul  organelor sale prin atributii politienesti ,mai ales in conditiile existentei  reale a statului de drept este o problema fundamental ace trebuie solutionata atit printr-un cadru legislative corespunzator ,cat si prin masuri de organizare a activitatii la nivelul diverselor organe ce pun in aplicare dreptul de politie al statului.