Dreptul electoral, fiind o subramură a sistemului de drept şi având la bază ştiinţa dreptului constituţional, este studiat în calitate de disciplină juridică în cadrul Facultăţii de Drept. Această disciplină are ca sarcină familiarizarea cu diferite sisteme electorale, cu noţiunea dreptului electoral, cu conceptul şi tipurile de alegeri, cu diversitatea subiecţilor dreptului electoral, cu statutul juridic al alegătorului, a organelor electorale şi procesul electoral la diferite  tipuri de alegeri. Această disciplină are ca sarcină familiarizarea şi formarea deprinderilor studenţilor facultăţii de drept în ceea ce priveşte organizarea, desfășurarea şi rezultatul alegerilor.

Astfel, adoptarea Codului Electoral a servit un nou pas în procesul de racordare la normele democratice și în propășirea spre un sistem electiv modern, bazat pe necesitățile și cerințele statului de drept. Totodată, aceasta a servit la conturarea principiilor, mecanismelor și caracterului sistemului electoral național și la depărtarea de sistemul electoral sovietic din perioada “socialismului dezvoltat”.

Doctrina definește sistemul electoral ca o totalitate de proceduri utilizate pentru desemnarea de reprezentanți ai poporului în organismele puterii centrale și locale. Sistemul electoral fiind totodată modalitatea de repartizare a mandatelor disputate în alegeri în funcție de rezultatele alegerilor.

Unii cercetători înţeleg prin sistem electoral totalitatea de relaţii sociale reale, care apar în procesul organizării şi efectuării alegerilor, precum şi relaţiile reciproce ce se stabilesc între alegători şi deputaţi.

Privit prin prisma codului electoral, actualul sistem electoral - proporțional, bazat pe așa numitul sistem de vot “pe liste de partid”, specific acestui sistem este faptul că permite nu doar reprezentarea voinței și intereselor majorității, ci și a minorității. Fiind caracteristic Europei de Vest și Europei Centrale, prin acest sistem se pot exprima astfel nu doar opțiunile politice ci și cele culturale religioase, lingvistice, etnice. Actual sunt inițiative de la Coaliţia de Guvernare care a solicitat opinia Comisiei de la Veneţia vizavi de un proiect de revizuire a Codului Electoral. Iniţiativa prevede introducerea sistemului electoral mixt, potrivit căruia, jumătate din deputaţi să fie aleşi pe circumscripţii uninominale şi nu doar pe liste de partid. De asemenea, documentul prevede revenirea la pragul electoral de 4%.