Psihiatria judiciară este ştiinţa, care soluţionează  probleme de ordin medico-biologic, apărute în practica judiciară. Din aceste considerente, disciplina „Psihiatria Judiciară” îşi aduce aportul în formarea cunoştinţelor auxiliare, necesare reprezentanţilor organelor de drept pentru desfăşurarea corectă a proceselor de urmărire penală, judecătoreşti, etc. ce ţin de infracţiunile (acţiunile social-periculoase) comise de persoanele, care în momentul săvârşirii unei fapte prejudiciabile nu puteau să-şi dea seama de acţiunile ori inacţiunile sale sau nu puteau să le dirijeze, să le prevadă urmările din cauza unei boli psihice cronice, a unei tulburări psihice temporare sau a altei stări patologice.

Posedarea cunoştinţelor de ordin psihiatrico-legal va permite specialistului care va activa în calitate de ofiţer de urmărire penală, judecător, procuror, avocat să dispună în cazurile necesare expertiza psihiatrico-legală, utilizând rezultatele acesteia în scopul evaluării corecte a prezenţei/absenţei capacităţii de exerciţiu şi/sau responsabilităţii/iresponsabilităţii persoanelor cu disabilităţi mintale şi comportamentale.

Expertiza psihiatrico-legală prezintă un complex de diverse probleme legate de investigaţiile psihiatrice, psihologice, sociologice şi de ordin judiciar cu implicaţii în dreptul penal, dreptul procesului penal, dreptul civil, dreptul administrativ, dreptul familiei, dreptul muncii. Această structură duce la o integrare a problemelor de ordin socio-psihologic, somato-psihic, psihopatologic, fenomenologic şi motivaţional.

Psihiatria judiciară are ca scop soluţionarea unor probleme psihopatologice cu implicaţii medico-legale de o deosebită importanţă profesională şi etico-morală.