În contextul realizării reformelor învăţământului din Republica Moldova, curriculumul la disciplina „Retorica juridică și etica profesională a juristului” constituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar, la Ciclu I.

Modulul Retorica Juridică și Etica profesională a juristului este adresat studenţilor de la Facultatea de Drept și a fost elaborat în cadrul catedrei Științe penale. Curricula la modulul Retorică juridică și Etica profesională a juristului implică două părţi componente, dintre care una se referă la studiul teoretic și retrospectiv al retoricii juridice în corelație cu elemente teoretice ale retoricii, în general, şi teoriei comunicării juridice contemporane. Cea de-a doua parte se referă la aspectul pragmatic al domeniului și stabilirea cadrului normativ al acțiunii specialistului în drept în baza unor Coduri de etică profesională elaborate în conformitate cu standardele internaționale.

În registrul disciplinelor academice Retorica juridică și Etica profesională a juristului face parte fie din vastul domeniu al științelor juridice teoretice, fie din cadrul celor aplicative, fie datorită utilizării termenului judiciar, procedurilor judiciare. Studiul Retoricii juridice și Etica profesională a juristului are menirea de a extinde cunoștințele empirico-teoretice ale studenților asupra unor elemente esențiale ale valorii de discurs a comunicării juridice, cât și să îmbunătăţească propriul comportament comunicațional profesional și acțional. Studenții care au audiat modulul în cauză  vor fi capabili să aplice teoriile însușite în cadrul diverselor tipuri de activități pentru a obține performanțe la nivelul propriului comportament comunicațional,  în determinarea sensului mesajelor altor subiecți, atât la nivel interpersonal cât şi profesional. Conţinutul modulului, interdisciplinar în esenţă, este construit pe de o parte din studiul experienței retorice, principiilor unui comportament etic, pe de altă parte din aplicarea cadrului teoretic la diverse nivele și forme de comunicare juridică. 

În rezultatul audierii acestui domeniu st, arta argumentării, abilităţi practice de elaborare, prezentare, cercetare a realităţii juridice percepute ca discurs retoric, vor practica regulile dezbaterilor judiciare. De asemeni, cunoştinţele însuşite vor fi utilizate şi în cadrul altor cursuri în situaţii de prezentare a răspunsurilor la orele practice, la elaborarea şi structurarea discursurilor cu caracter juridic, a referatelor scrise, la elaborarea și prezentarea tezelor de licență, în stabilirea relațiilor de colegialitate etc. De asemenea, în urma audierii modulului, studenții vor reuşi să conducă cu succes o sesiune de comunicare (consiliere, mediere, consultanță juridică etc.), vor da dovadă de abilităţi de luare a deciziilor și de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor, vor fi buni colegi, vor contribui la formarea unei imagini pozitive a specialistului în drept etc.