În contextul realizării reformelor învăţământului din Republica Moldova, curriculumul la disciplina „Drept civil” constituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar, la ciclu I.

Disciplina Drepturile reale implică studiul uneia din cele mai importatea instituţii ale dreptului civil  - dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale.

Acest studiu studiu impune analiza posesiei şi a efectelor acesteia, instituţie ce stă la baza dreptului de proprietate.

Disciplina respectivă urmăreşte scopul familiarizării studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului civil, drepturile reale, legislaţia în materie şi aplicarea acesteia, analiza dreptului de proprietate în amploarea în care aceasta se manifestă, respectiv dobîndirea, modalităţile, apărarea şi limitele de exercitare a lui.

În acelaşi timp, se urmăreşte scopul a forma studenţilor următoarele deprinderi:

1.     Aprecierea principalelor efecte pe care le implică exercitarea dreptului de proprietate;

2.     Analiza principalelor efecte pe care le comportă fiecare drept real în parte;

3.     Identificarea elementelor care determină deosebirile dintre dreptul dezmebrămintele dreptului de proprietate precum şi dintre acestea şi  dreptul de proprietate.

În acest context, curriculumul universitar presupune o echilibrare a planurilor şi programelor de învăţământ, obţinerea unor rezultate adecvate cerinţelor zilei de azi şi tendinţelor dezvoltării social-economice. Curriculumul universitar este o premisă a asigurării calităţii procesului de învăţământ.

Curriculumul la disciplina vizată reprezintă un aspect inovator al învăţământului universitar. El se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul respectiv. Aplicarea presupune formarea abilităţilor tipice disciplinei vizate, dezvoltarea capacităţilor. Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de învăţământ la disciplina vizată, formată prin realizarea obiectivelor de cunoaştere şi aplicare.

Astfel conceput, curriculumul universitar reprezintă faţeta incipientă a oricărei discipline universitare, prezentându-se studentului, dar şi profesorului, ca un program de activitate propriu.