Dreptul constituţional comparat, este studiat în calitate de disciplină juridică în cadrul Facultăţii de Drept.  Sarcina cursului este de a aprofunda cunoştinţele juridice ale studenţilor în procesul studierii regimurilor politice, corelaţiei puterilor în stat, partidelor şi rolul lor, organizării administrativ-teritoriale din diferite sisteme constituţionale: SUA, Marea Britanie, Franţa, Germania etc.

Cunoaşterea sistemului constituţional din diversele state permite aprecierea corectă a fenomenelor pozitive şi negative ce au loc în aceste state, compararea dreptului constituţional al diferitelor state, modul de soluţionare a unor probleme reieşind din spectrul naţional.Această disciplină are ca sarcină familiarizarea pe plan comparativ  cu sistemele constituţionale  a altor state.

Bazele puterii sunt elemente exterioare ale statului care generează şi determină puterea de stat în conţinutul său. Aceste baze sunt factorii economici şi factorii sociali. Bazele organizării puterii sunt, la fel, elementele exterioare ale statului care condiţionează organizarea puterii de stat. Aceste baze sunt: teritoriul şi populaţia. Dreptul constituţional comparat reglementează relaţiile privind teritoriul, structura de stat, organizarea administrativ-teritorială etc. şi populaţia: cetăţenia, drepturile şi îndatoririle fundamentale etc. Pe plan comparativ are un aspect important evoluția statelor, adoptarea constituțiilor precum și forma de guvernămînt și regimul politic.

Cercetarea comparativă a regimurilor constituționale ale diferitelor țări prezintă o considerabilă însemnatate teoretică si practică. Ea permite, pe de o parte, degajarea unor principii comune, identificarea instituțiilor necesare oricarui stat de drept iar, pe de alta parte, sub aspectul tehnicii juridice, înlesnește procesul de elaborare și de definitivare a mecanismelor constituționale.