Disciplina ”Dreptul fiscal” studiază modul de aplicare a normelor juridice care reglementează impozitarea persoanelor fizice şi juridice rezidente şi nerezidente, modul de naştere, modificare şi stingere a raporturilor juridice legate de impozitarea persoanelor fizice şi juridice, inclusiv, competenţele organelor statului investite cu atribuţii de administrare fiscală.

Deoarece prin mecanismul fiscal se asigură formarea unei părţi considerabile a bugetului de stat, şi în legătură cu aceasta apar frecvent raporturi juridice fiscale legate de plata impozitelor şi taxelor de către diverşi subiecţi, „Dreptul fiscal” apare ca o disciplină absolut necesară pentru studierea şi aplicarea corectă a mecanismului de impunere atât de către contribuabili cât şi de către organele investite cu atribuţii de administrare fiscală, inclusiv pentru a preveni apariţia unor eventuale litigii legate de aplicarea impunerii, precum şi de a soluţiona echitabil, legal şi prompt litigiile deja apărute.

Disciplina este destinata studenţilor Facultăţii de Drept.

Disciplina „Dreptul fiscal” formează, consolidează şi dezvolta cunoştinţe cu privire la normele juridice care reglementează  sistemul de impunere a statului şi particularităţile concrete de percepere ale veniturilor fiscale ale statului. Temele incluse în curriculum sunt necesare specialiştilor care în activitatea practică se confruntă cu situaţii legate de determinarea obiectelor impunerii, aplicarea scutirilor fiscale, înregistrarea in calitate de contribuabil, aplicarea practicii convenţiilor internaţionale in materie fiscala, aplicarea răspunderii pentru încălcările legislaţiei fiscale, contestării acţiunilor ilicite ale organelor de stat în procesul aplicării impunerii şi întocmirii diverselor documente legate de aceasta (contestaţii, declaraţii, cereri etc.), respectiv, au nevoie de cunoştinţe şi aptitudini specifice.