Cursul de lecţii la dreptul financiar începe cu semestrul I al anului II de învăţământ şi este conceput pentru a fi predat pe parcursul unui singur semestru unde, în acest sens, sunt prevăzute 10 teme, conţinutul cărora se încadrează în 30 ore de prelegeri.

Dreptul financiar constituie o disciplină importantă pentru studenţii facultăţilor de drept. Aspectele juridice ale reglementărilor din domeniul financiar, reprezintă un element important al planului de studiu pentru pregătirea specialiştilor - jurişti. Astfel, studenţii însuşesc problemele cheie ce ţin de modalitatea de elaborare, examinare, adoptare, promulgare şi executare a bugetului de stat, a veniturilor şi cheltuielilor acestuia; modalitatea de elaborare, examinare, adoptare, promulgare şi executare a bugetului asigurărilor sociale de stat, a veniturilor şi cheltuielilor acestuia; modalitatea de elaborare, adoptare şi executare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a veniturilor şi cheltuielilor acestuia; modalitatea de elaborare, examinare, adoptare, promulgare şi executare a fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, a veniturilor şi cheltuielilor acestuia; datoria şi garanţia de stat şi controlul financiar.

Cursul de lecţii cuprinde referiri cu privire la: noţiunea, obiectul şi metoda reglementării juridice, izvoarele, principiile specifice precum şi locul dreptului financiar în sistemul dreptului.