Omul cunoaşte obiectele şi fenomenele prin intermediul proceselor de cognitive, sesizează raporturile dintre ele stabilite în mediul ambiant, precum şi diferitelor calităţi şi însuşiri, iar atitudinea faţă de conţinutul cunoaşterii, procesarea informaţiei din exterior, relaţiile lui cu situaţiile care se confruntă o manifestă prin bucurie, tristeţe, spaimă, nelinişte, frică, admiraţie, plăcere, nemulţumire, entuziasm, indignare.

Ansamblul acestor fenomene psihice alcătuiesc procesele afective. Deci, stările şi trăirile subiective care reflectă relaţiile omului cu mediul, atitudinea lui faţă de alţi oameni şi faţă de sine însuşi reprezintă procesele afective.

Ca parte componentă a planului de învăţământ, Cursul Psihologie, acest curs se înscrie reuşit printre disciplinele fundamentale de studiu în cadrul programului respectiv.

Cursul Psihologie stă la baza formării competenţelor profesionale prin studierea, însuşirea şi aplicarea în procesul educaţional a legităţilor cu privire la: procesele psihice cognitive (senzaţii, percepţii, memorie, imaginaţie, gândire etc.),

afective (emoţii, sentimente, afecte, etc.), volitive (trasarea scopului, premeditarea, decizia ş.a.), personalitate şi particularităţile ei individual-tipologice (idealul, convingerile, motivaţia, temperamentul, caracterul, aptitudinile), relaţiile interpersonale (grup, colectiv, fenomene social–psihologice), la activitate (deprinderi, obişnuinţe, abilităţi), creativitate (factori, faze, niveluri).

Fiecare temă dezvăluie conţinutul problemelor-cheie: explicarea conceptelor, a legităţilor, fenomenelor, procedeelor, a categoriilor, a tipurilor ce urmează a fi analizate.

Importanţa şi actualitatea acestui curs reiese din adevărata menire a psihologiei de a înţelege omul, pentru a-i sprijini devenirea.

Reiterăm faptul că acest lucru devine posibil odată cu însuşirea conceptelor fundamentale din psihologie, şi, totodată, studenţii au posibilitatea să cunoască dezvoltarea fenomenelor ce reglează comportamentul omului în ontogeneză.