Preocupările pentru cercetarea problemelor din domeniul politologiei s-au accentuat odată cu tranziţia societăţii moldoveneşti la un sistem politic democratic.

Cursul propune analiza celor mai importante aspecte ale ştiinţei politice contemporane ce ţin de legităţile şi categoriile acesteia, de instrumentele metodologice de cercetare, de paradigmele puterii politice, sistemelor şi regimurilor politice, societăţii civile şi statului de drept, sistemelor de partid şi electorale, conflictelor politice etc. Totodată, un accent aparte se pune pe analiza factorului politic în condiţiile Republicii Moldova,în procesul de integrare europeană,de edificare a statului de drept.

Politologia studiază componentele domeniului politic în interconexiunea lor, structura şi infrastructura complexă a politicului, precum şi dialectica internă. Domeniul politic, ca obiect de studiu al politologiei, se raportează şi integrează concomitent sistemul politic, acţiunea şi gândirea politică manifestată îndeosebi în doctrinele politice, prin care se exprimă o anumită concepţie de organizare şi conducere politică  a societăţii, în baza unui sistem de principii sau valori politice, structurate doctrinar în orientări: liberale, conservatoare, social-democrate, socialiste, comuniste etc. Aceste valori şi principii politice se reflectă şi se regăsesc în programele şi platformele partidelor politice, în natura organizării şi conducerii politice a societăţii existente şi exercitate la un moment dat. 

Domeniul politic, în dinamica şi funcţionalitatea sa specifică, reprezintă un subsistem al societăţii în care se desfăşoară viaţa conştientă a oamenilor, de regulă, în mod organizat, pentru promovarea anumitor interese de natură economică, politică şi spirituală. Promovarea diversităţii intereselor, atunci când se realizează în mod conştient, prin activităţi organizate şi programate se constituie în domeniul politic, exprimat şi concretizat în sistemul politic, în acţiunea şi gândirea politică. Politologia, ca ştiinţă, interferează cu sfera valorilor socio-umane fundamentale, care îi conferă prestigiu şi autoritate în sistemul ştiinţelor sociale.

Rolul cursului normativ de Politologe în devenirea specialistului este considerabil, dat fiind că el contribuie nemijlocit la formarea culturii politice a acestuia, la asimilarea de noi cunoştinţe, noi informaţii necesare în deosebi în perioadele marcate de mari schimbări social-economice şi politice.