Istoria Universală a Statului şi Dreptului (în continuare IUSD) studiază geneza, evoluţia şi funcţionarea statului şi dreptului ţărilor care au avut o influenţă importantă asupra istoriei statalităţii şi dreptului şi au avut o rezistenţă în timp datorită  perfecţiunii. IUSD are drept obiect analiza evoluţiei normelor juridice în raport cu relaţiile sociale supuse reglementării juridice.  Scopul disciplinei este studierea în mod ştiinţific a dezvoltării statului şi dreptului de la origini şi până-n prezent, explicând de ce statul şi dreptul au configuraţia de astăzi. Această disciplină pune accent în mod prioritar pe analiza evoluţiei normelor juridice, organelor de stat, tehnicii juridice. IUSD studiază numai acele laturi ale statului şi dreptului care sunt dezvăluite prin următoarele noţiuni: regimul juridic al persoanelor; organizarea statală şi anume structura şi competenţa organelor centrale şi locale; dreptul (izvoarele dreptului, dreptul de proprietate, obligaţional, familiei etc.) IUSD relevă şi pune în valoare tehnicile juridice, realizate pe parcursul istoriei milenare, dezvoltă la studenţi o gândire juridică, necesară însuşirii şi aplicării dreptului şi contribuie la dezvoltarea unei opinii ştiinţifice despre fenomenele istorico-juridice ce au loc în ţara noastră şi peste hotare.

IUSD învederează existenţa unor legi vizând apariţia, dezvoltarea, dispariţia unor forme de drept, în corelaţie deplină cu legile dezvoltării sociale dintr-o ţară ori dintr-un bazin de civilizaţie juridică; studierea evoluţiei instituţiilor juridice pe parcursul perioadelor istorice în diferite state; demonstrează că structura juridică actuală văzută atât sincronic, cît şi diacronic îşi are originea în instituţii străvechi; analizează perspectiva progresului juridic pe fondul istoriei instituţiilor juridice.

Aplicarea diverselor metode de studiu şi  modalităţi de a aborda fenomenul juridic îi ajută pe studenţi să asimileze materia predată şi îi pregăteşte pentru însuşirea disciplinelor de ramură, iar în calitatea lor de viitori jurişti - să înţeleagă mai bine ramurile dreptului contemporan din Republica Moldova pentru a putea participa cât mai efectiv la procesele de elaborare şi realizare a dreptului în concordanţă cu rigorile statului de drept.