În contextul realizării reformelor învăţământului din Republica Moldova,curriculum la disciplina „Drept privat roman”constituie parte componentă a Planului de învăţământ universitar, Ciclu I.

Disciplina „Dreptul privat roman” este o disciplină fundamentală şi are o importanţă deosebită pentru formarea unui bun jurist.

Pe de o parte ea contribuie la formarea unei culturi ganeral-juridice la studenţii facultăţii de drept. Pe de alta, fără studiul Dreptului privat roman nu este posibilă cercetarea ştiinţifică aprofundată a celorlalte sisteme de drept care i-au urmat şi care nu i-au putut aduce modificări importante.

Orice jurist trebuie să cunoască Dreptul privat roman, care are un rol deosebit în istoria dreptului, dar şi o validitate proprie, care i-a permis să exercite o influenţă categorică asupra întregii gîndiri juridice ce i-a urmat, datorită logicii sale severe şi consecvenţei gîndirii juridice.

Codul lui Iustinian a fost principalul cod de legi care s-a perindat peste secole servind şi in zilele noastre drept model pentru întreaga legislaţie.

Citirea, înţelegerea şi comentarea textelor romane este extrem de folositoarea pentru formarea spiritului juridic, din cauza perfecţiunii expresiilor întrebuinţate, iar limba latina este cel mai minunat tipar în care poate fi turnată o gîndire şi un precept juridic, adică acele elemente simple cu ajutorul cărora principiile şi regulile de drept primesc formularea materială necesară puterii lor în aplicare.

Curriculumul la disciplina vizată reprezintă un aspect inovator al învăţământului universitar. El se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul respectiv. Aplicarea presupune formarea abilităţilor tipice disciplinei vizate, dezvoltarea capacităţilor. Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de învăţământ la disciplina vizată, formată prin realizarea obiectivelor de cunoaştere şi aplicare.

Astfel conceput, curriculumul universitar reprezintă faţeta incipientă a oricărei discipline universitare, prezentându-se studentului, dar şi profesorului, ca un program de activitate propriu.