Disciplina Educație fizică prezentată/valorificată în plan pedagogic în Curriculum, posedă un potențial valoros pentru formarea și dezvoltarea personalității în unitatea planurilor socio-psiho-motrice. Valențele formative ale disciplinei sunt variate și valoroase: dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a organismului; sporirea, menținerea sau refacerea calităților motrice și a sănătății; dinamizarea proceselor psihice, inclusive a celor volitive și afective; sporirea rezilienței; stimularea activității intelectuale; dez-voltarea unor calități morale, cum ar fi spiritul de echipă și competiție loială, spiritual antreprenorial, curajul și dăruirea, esponsabilitatea, disciplina și stăpânirea de sine.
        Curriculumului  a fost elaborate ținând cont de:

· abordările postmoderne

· necesitățile de adaptare a curriculumului disciplinar la așteptările societății, la cerințele educaționale

· valențele disciplinei în formarea competențelor transversale, transdisiplinare și a celor specifice;

Curriculumul cuprinde următoarele componente structurale: Preliminarii; fundamentarea cursului, obiective, compentențe, teme și subiecte (conținutul cursului), bibliografie, tehnolohii didactice, modalități de evaluare.

Curriculumul oferă un cadru favorabil pentru adaptarea la realitățile în care se desfășoară procesul educațional la disciplina dată: prezența sau lipsa sălii sau a terenului de sport, a altor resurse necesare practicării unui anumit gen de sport; starea de sănătate, preferințe ș.a. și cele ale instituției de învățământ etc.