Programul de master se prezintă, drept un program de studii contemporan, adaptat la necesitățile funcționarilor din domeniul public, juriștilor orientat spre formarea cunoștințelor aprofundate în domeniul dreptului public. Conceptual, programul este dezvoltat multidimensional, în așa fel incît acordînd masteranzilor posibilitatea de a alege din programul de studii cursurile în dependență  de necesitdlile personale, imbinînd cunoștinfele din sfera dreptului public cu cele din alte domenii ale dreptului in proporția considerată necesară la nivel individual.