Prezenta disciplină este predetinată studierii ramurii publice admnistrative, și anume a administrației de stat și admnistrației publice locale. Importanța studierii acestei disciplini este consacrată de normele codului administrativ, procedurii admnistrative, controlului admnistrativ al statului. Acestea fiind reglementate de legi speciale, cu privire la adfmnistrația publică locală, admnistrația de stat, cancelaria de stat, controlul admnistrativ al autorităților publice locale,  serviciile publice, bunurile publice, controlul financiar public intern etc. Astfel, aceste sunt unele din cele mai importante subiecte predestinate studierii acestei disciplini, având o importnață primordială în relgementarea funcționării administrației statale și locale., având o importanță esențială pentru perfecționarea specialiștilor în domeniu și în cunoașterea legislației în domeniu pentru o eficiență continuă în formarea profesionaliștilor în domeniul admnistrativ și administrației publice locale.