Justiţia constituţională, fiind subramură a dreptului constituţional, este studiat în calitate de disciplină juridică în cadrul Facultăţii de Drept. Această disciplină are ca sarcină familiarizarea şi formarea deprinderilor studenţilor facultăţii de drept în ceea ce priveşte mecanismele juridice de control al constituţionalităţii legilor.
Jurisdicția constituţională este o modalitate specifică de control al constituţionalităţii, exercitată prin intermediul jurisdicţiei constituţionale. Justiţia constituţională este o instituţie nouă pentru statul Republicii Moldova. Această instituţie a fost formată în ţara noastră în baza constituţiei Republicii Moldova,  prin instituirea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova. În regimul constituţional actual, Curtea Constituţională a Republicii Moldova asigură supremaţia şi aplicarea nemijlocită a Constituţiei pe întreg teritoriu statului şi faţă de toţi subiecţii de drept.
Jurisdicția constituţională este exercitarea printr-o instanţă specializată prin metode jurisdicţionale a controlului constituţionalităţii actelor normative, adoptate de autorităţile publice centrale în stat. Justiţia constituţională este cea mai înaltă garanţie juridică a controlului constituţionalităţii în Republica Moldova. Problema principală a justiţiei constituţionale este în exercitarea funcţiei controlului social, protecţia sistemului dreptului ca valoare socială, excluzînd eventualele intenţii de a acţiona prin mijloace ilegale, indiferent de persoana care va avea aceste intenţii. În centrul atenţiei justiţiei constituţionale, în primul rînd, este protecţia drepturilor şi libertăţilor omului, precum şi soluţionarea litigiilor apărute între diferite instituţii ale puterii în procesul de exercitare a puterii de stat.
Justiţia constituţională este sinteza, contopirea activităţii de control a puterii de stat într-o procedură jurisdicţională specializată. Din aceste considerente, justiţia constituţională include în sine atît norme materiale, cît şi procesuale.
Prin izvoarele sale, disciplina justiţiei constituţionale va permite studenţilor să studieze mai profund şi alte discipline juridice. Această afirmaţie rezultă din implicarea nemijlocită a justiţiei constituţionale în toate ramurile dreptului, prin interpretarea de către Curtea Constituţională în procesul exercitării controlului constituţionalităţii a normelor şi principiilor constituţionale aplicabile în celelalte ramuri de drept.
Studierea Jurisdicția constituţională va contribui la asimilarea multilaterală  a noţiunilor şi instituţiilor studiate în cadrul cursului de drept constituţional al Republicii Moldova şi va permite studenţilor de a delimita mecanismele realizării constituţionalităţii în Republica Moldova şi însuşirii valorilor constituţionale actuale ale Republicii Moldova.