Stagiile de practică constituie o parte integrantă a procesului de formare profesională. Fiind un element principal al procesului educaţional şi activității profesionale, stagiul de practică asigură formarea competenţelor profesionale şi acumularea experienţei privitor la organizarea şi realizarea activităţilor în domeniul profesional.
Stagiile de practică reprezintă un element esenţial şi în cadrul socializării profesionale a studenţilor. Succesul absolvenţilor pe piaţa muncii va depinde, în mare măsura, de gradul în care aceştia vor cunoaşte specificul activităţii profesionale.
Studenţii programelor de masterat îşi petrec practica de specializare în următoarele oficii juridice (entități):

-    Judecătoriile Republicii Moldova (de toate nivele);
-    Organele Procuraturii ale Republicii Moldova;
-    Organele Ministerului Afacerilor Interne ale Republicii Moldova;
-    Notariat;
-    Avocatura;
-    Departamentul Instituţiilor Penitenciare;
-    Oficiile juridice ale ministerelor şi departamentelor de stat ale Republicii Moldova;
-    Oficiile juridice (birouri, grupe) ale asociaţiilor de producere, ştiinţifice de producere, agricole, etc.
-    Oficiile juridice (birouri, grupe), la consultaţii principali (şefi),consultanţii juridici ai întreprinderilor de stat, asociaţiilor pe acţiuni asociaţiilor inter-gospodăreşti, întreprinderilor şi organizaţiilor cooperaţiei de consum.
-    În oficiile juridice ale altor entități economice.

Pe parcursul efectuării practicii studenţii fac cunoştinţă cu structura organelor de drept,  organizarea serviciilor juridice şi alte aspecte instituţionale ce ţin de activitatea acestor structuri. O mare atenţie se acordă misiunii, funcţiilor de bază şi atribuţiilor organelor de drept.
Stagiile de practică au scopul pregătirii specialistului cu o calificare corespunzătoare şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice acumulate în procesul de studii la USEM precum şi de a însuşi practica în organele de drept.
Ca rezultata efectuării stagiilor de practică, studentul – viitorul specialist, poate determina perspectivele realizării profesionale în sistemul ales de specializare iar rezultatele practicii justifică atribuirea calificării profesionale absolventului.