„Aspecte teoretice şi practice privind serviciul diplomatic şi consular” este o disciplină de sine stătătoare în programul de studii prin masterat. Cursul dat reprezintă o aprofundare în tematica, deja iniţiată, pe parcursul predării cursurilor normative „Drept internaţional public” şi „Drept diplomatic şi consular”.
 Scopul disciplinei este de a familiariza masteranzii cu cadrul juridic internaţional şi naţional al activităţii statului şi instituţiilor sale în relaţiile externe, în special al activităţii diplomatice şi consulare în promovarea politicii externe a statului, reprezentarea intereselor statului, persoanelor sale fizice (cetăţenii, bipatrizii, apatrizii) şi juridice, precum şi protecţia drepturilor şi libertăţilor lor legitime, prin metodele şi formele specifice admise de dreptul internaţional.
   Sunt analizate rolul şi locul serviciului diplomatic, ca element al serviciului de stat, bazele constituţionale, scopurile şi principiile serviciului diplomatic, funcţiile şi competenţa organelor de stat cu atribuţii în domeniul relaţiilor externe: şeful statului, Guvernul şi şeful Guvernului, Ministerul Afacerilor Externe, ambasadele, consulatele, reprezentanţele permanente pe lângă organizaţiile internaţionale etc. Un rol important îl are analiza imunităţilor, privilegiilor, libertăţilor şi facilităţilor diplomatice şi consulare, natura juridică şi politică a acestora, modalităţilor de folosire a lor, precum şi obligaţiilor instituţiilor diplomatice şi consulare şi a personalului lor.
 Sunt analizate particularităţile şi specificul activităţii diplomatice în diferite state ale lumii, în special, în ceea ce priveşte pregătirea diplomaţilor de carieră, selectarea şi promovarea personalului diplomatic.
Fără cunoştinţe profunde în domeniul dat, astăzi, nu poate fi conceput un specialist în domeniul relaţiilor externe, nu numai diplomatice, ci şi a celor economice, comerciale sau de altă natură.
Cursul are un caracter pronunţat comparat, ca bază servind practica diplomatică a Republicii Moldova.