Curriculumul la disciplina „Etapa precontractuală în dreptul civil” constituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar, la ciclu II.
Disciplina „Etapa precontractuală în dreptul civil.” este un curs de bază în procesul didactic al pregătirii specialiştilor cu specializare economică, cu calificativul „opțională” în planul cadru al Ministerului Educației și Cercetării al RM. Importanţa studierii cursului „Etapa precontractuală în dreptul civil” constă în familiarizarea studenților cu principiile și instituțiile dreptului civil, care se regăsesc în procesul de formare a contractului, legislația în materie și aplicarea acesteia, analiza acestor instituții în amploarea în care aceasta se manifestă.
Cunoștințele însușite prin aprofundarea conținuturilor predate în cadrul disciplinei ,, Etapa precontractuală în dreptul civil”, facilitează înțelegerea şi accesibilitatea temelor propuse iar în subsidiar, studenţii îşi vor consolida baza conceptuală operațională prin activarea şi valorificarea fondului informațional preexistent.
Curriculumul la disciplina vizata se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaștere, aplicare, integrare.