Cursul de drept internaţional public ca disciplină academică la Facultatea de drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova în ultimii ani a căpătat o amploare considerabilă şi interes ştiinţific de proporţii. Graţie schimbărilor structurale calitative în domeniul pregătirii cadrelor juridice de înnaltă calitate, dreptul internaţional public devine ramura de profil în pregătirea studiului academic al studenţilor.

Dreptul internaţional public, oferă astfel prima tatonare cu un nou nivel superior în materie de relaţii juridice amplasate în plan extern, exemplificând posibilitatea existenţei lor fără o jurisdicţie autoritară. Necesitatea unui studiu complex şi profund al cursului respectiv este indispensabilă pentru calificarea juristului contemporan.

Dreptul internaţional apără şi dezvoltă valori esenţiale pentru viaţa omenirii cum sunt pacea, securitatea internaţională sau progresul şi libertatea popoarelor şi ale omului. În condiţiile în care relaţiile internaţionale ale Moldovei cunosc o amplă desfăşurare, însuşirea problemelor multiple, complexe şi nu rareori dificile pe care le comportă materia dreptului internaţional prezintă o importanţă de netăgăduit pentru toţi cei interesaţi în cunoaşterea acestei disciplini.

În cadrul cursului o atenţie deosebită este acordată problemelor teoretice, iniţiind studenţii în terminologia dreptului internaţional, relaţiilor internaţionale, relaţiilor diplomatice şi consulare, tratatelor internaţionale etc. Un rol aparte a acestei disciplini revine scopului de a dezvolta la studenţi capacităţile de orientare practică în problematica securităţii internaţionale, diplomaţiei preventive, conflictologiei, reglementării paşnice a diferendelor internaţionale etc.

Studierea acestei disciplini constituie o aprofundare în domeniu, înfăţişând studentului toate aspectele esenţiale pe care le comportă acest domeniu, de la consideraţii generale privind locul şi importanţa dreptului internaţional, terminologia specifică, definiţii utilizate, până la substanţiale referinţe bibliografice, care î-l ajută pe student să desluşească singur, în continuare acele subiecte pe care doreşte să le amplifice, precum şi problemele majore cu care se confruntă specialiştii în domeniu. Studentul trebuie să asimileze toate cunoştinţele teoretice necesare pentru cunoaşterea tuturor conceptelor teoretice şi practice, ale specificului relaţiilor internaţionale, ale problematicilor ridicate de raportul stat – stat, stat – persoană juridică, stat – persoană fizică în contextul acestui domeniu specific al dreptului.

Astfel, cursul de drept internaţional public are drept scop final acumularea de cunoştinţe şi formularea de competenţe necesare pentru ca în activitatea sa profesională juristul, să poată satisface toate exigenţele necesare solicitărilor clienţilor, respectiv ale locului de muncă.