Cursul „Probleme actuale de drept penal european studiu comparat” are menirea să familiarizez studenţii facultăţilor de drept, specializaţi în domeniul dreptului penal cu tendinţele de dezvoltare ale  dreptului penal în diferite ţări la etapa actuală.
Modificarea legislaţiei naţionale este un proces obiectiv, de aceea este destul de necesar un studiu profund şi multilateral al ştiinţei şi legislaţiei penale în plan comparativ, elucidându-se astfel trăsăturile specifice ale fiecărui sistem de drept penal apoi la nivelul legislaţiei fiecărei ţări.
Dreptul penal comparat se bazează pe cercetările şi modificările deja efectuate atât în legislaţiile altor ţări, în practica judiciară a acestora şi respectiv în doctrina respectivelor ţări. Cu precădere la elaborarea acestui curs se va folosi metoda comparativ - istorică care permite a determina şi aprecia în mod corespunzător instituţii de drept penal şi în planul altor sisteme de drept pe plan regional şi internaţional. Dar în primul rând, cunoscând sistemul de drept penal al diferitelor state se poate scoate în evidentă toate particularităţii dreptului penal naţional comparându-l pe acesta cu dreptul penal din diferite ţări. De aceea şi respectiv este necesar şi util să se obţină aceste cunoştinţe fundamentale în domeniu.
Studiul prin comparare a diferitor instituţii din dreptul penal mai permite şi schimbul de experienţă cu alte sisteme de drept şi, totodată, ajută la evitarea erorile în asigurarea juridico-penală a valorilor sociale şi a relaţiilor sociale din propria ţară.
Altfel spus, scopul cursului este prezentarea sub un aspect mai larg a particularităţilor apariţiei şi dezvoltării sistemului de drept penal comparat împreună cu principiile, instituţiile precum şi categoriilor de profil din sistemul de drept penal al unei ţări. Ajută la utilizarea diferitor surse şi materiale recent apărute, precum şi acordarea de ajutor studenţilor prin faptul operării cu metodele de comparare ale sistemelor de drept penal.
Remarcabil este şi faptul că disciplina îşi propune ca scop nu numai analiza propriu-zisă a legii penale, dar şi, fapt deosebit de important, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, ceea ce contribuie la formarea de specialişti cu o largă viziune europeană asupra problemelor legalităţii respectării drepturilor omului în activitatea jurisdicţională.
Curriculumul   disciplinei în cauză se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad diferit de complexitate: cunoaştere, aplicare şi integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul Dreptului procesual penal partea specială. Aplicarea presupune altoirea abilităţilor tipice disciplinei Drept procesual penal partea specială, dezvoltarea capacităţilor de a transpune în plan practic cunoştinţele teoretice. Integrarea îşi propune ca scop formarea capacităţilor de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea speţelor, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, formularea poziţiei şi argumentarea soluţiilor.