În ultimul timp, în politica penală a statelor la etapa finală a realizării justiţiei – executării pedepsei aplicate – îi este acordată o atenţie deosebită, multitudinea aspectelor ale acestei faze fiind reflectată minuţios în actele normative. Ținând cont de importanţa respectării legislaţiei în procesul executării pedepselor penale, de diversitatea actelor normative în acest domeniu, atât de nivel intonațional, cât şi de nivel naţional, a fost elaborat acest curs, care însumează în cuprinsul său studiul actelor ce reglementează modul de executare a pedepselor penale.
Legislaţia execuţional-penală precedentă a acţionat o perioadă relativ îndelungată de timp, pe parcursul căreia în Codul de executare a sancţiunilor de drept penal al Republicii Moldova au fost introduse multiple modificări şi completări. Multe prevederi şi chiar capitole ale acestui act normativ îşi pierduse valabilitatea, ceea ce ducea la concurenţa normelor şi făcea dificilă aplicarea lor în practică.
Drept rezultat al audierii cursului masterandul va avea abilitatea de a analiza şi sintetiza normele din legislaţia execuţional-penală şi va dobândi competenţe profesionale în domeniul execuţional-penal. Disciplina contribuie la cunoaşterea şi perfectarea legislaţiei execuţional-penale, a metodelor de reeducare, corijare şi resocializare a condamnaţilor, precum şi la prevenirea de săvârşire noilor infracţiuni.