Problemele metodologice ale expertizei judiciare este ştiinţa autonomă privind una din formele procesuale de obţinere a noilor probe, verificarea celor existente pe baza unor date din domeniile tehnice, naturale. Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, precum şi tot mai larga lor aplicare în toate sectoarele vieţii economice şi sociale, au dat posibilitatea Justiţiei să găsească un puternic sprijin în rezultatele oferite de cercetările ştiinţifice şi tehnice pentru îndeplinirea misiunii sale de stabilire a adevărului şi înfăptuire a Dreptăţii.
Atât în procesul penal, cât şi în cel civil, administrativ, prima sarcină pe care o are de îndeplinit organul judiciar este aceea de a stabili exact situaţia de fapt supusă judecăţii. Expertiza şi concluziile expertului sunt mijlocul de probă ce poate contribui considerabil la soluţionarea acestei sarcini.
În timpul de faţă, în Republica Moldova s-a constituit un sistem de instituţii de expertiză judiciară şi experţi independenţi, care permite expertizarea multor cazuri şi soluţionarea justă a lor. Însă pentru organele abilitate de a dispune expertize (ofiţerii de urmărire penală, procurorii, judecătorii) este necesar să cunoască gradul de pregătire şi competenţa experţilor, precum şi volumul,  calitatea informaţiei, oferite de aceştia. În această ordine de idei, cursul contribuie substanţial la profilarea viitorilor jurişti cu capacităţi de analiză ştiinţifică în această ramură, de cunoaştere a problemelor ce există în acest domeniu, soluţiile ce pot eficientiza activitatea practică de obiectivare a procesului de probaţiune în acest sens.
Scopurile cursului:
- Formarea specialistului de înaltă calificare  în domeniul dreptului penal;  
- Demonstrarea posibilităţilor actuale ale expertizelor judiciare;
- Formarea unor deprinderi profesionale de analiză şi evaluare a concluziilor experţilor judiciari.